Cynhadledd Cymru 2023

Mae Cynhadledd UCM Cymru’n gyfle cyffrous i fyfyrwyr ddod ynghyd i adeiladu ymgyrchoedd effeithiol sy’n arwain at newid gwirioneddol.

Bydd y gynhadledd eleni’n ofod ymgyrchu egnïol ac effeithiol a fydd yn llunio, tyfu a datblygu’r blaenoriaethau ymgyrchu ar gyfer ein mudiad yn y dyfodol.

Fel rhywun sy’n mynychu’r gynhadledd, gallwch ddisgwyl:

  1. Cyfleoedd i adeiladu rhwydweithiau a chysylltiadau
  2. Cyfranogiad ystyrlon mewn llunio camau nesaf ein hymgyrchoedd
  3. Cyfleoedd i dyfu eich sgiliau ymgyrchu eich hun er mwyn gweithredu

Cliciwch isod i ganfod popeth sydd angen i chi ei wybod am agenda, polisi ac etholiadau Cynhadledd UCM Cymru 2023.