You'll need photo ID at the next Election - get a FREE CitizenCard using code 'NUS' - normally £18!

New voter ID laws are another barrier to students and young people voting. Join the movement fighting back and get a FREE ID from CitizenCard here!

There will be a General Election in the next year. We don’t know exactly when. But we do know that on polling day, it’s going to be harder for young people to vote.

Young people are most at risk from being turned away for not having the right ID. But we won’t let anything stop us from having our say – there’s too much at stake.

Are you ready to stand up for young people’s right to vote, and speak out on the issues they face? Get £18 off a CitizenCard you (or a young person you know) can use at the polling booth in Wales, Scotland and England*.

* CitizenCard is not accepted as a form of voter ID in Northern Ireland – but you can still use it for other uses such as proof of age.

______________________

Mae deddfau newydd ynghylch adnabyddiaeth pleidleiswyr yn rhwystr arall i fyfyrwyr a phobl ifanc rhag pleidleisio. Ymunwch â'r mudiad sy’n ymladd yn ôl a mynnwch ID AM DDIM gan CitizenCard yma!

Bydd yna Etholiad Cyffredinol yn ystod y flwyddyn nesaf. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd yn union. Ond rydyn ni'n gwybod y bydd hi'n anoddach i bobl ifanc bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Pobl ifanc sy’n wynebu’r perygl mwyaf o gael eu troi i ffwrdd am nad oes ganddynt y dogfennau adnabyddiaeth cywir. Ond fyddwn ni ddim yn gadael i unrhyw beth ein rhwystro rhag dweud ein dweud – mae gormod yn y fantol.

Ydych chi’n barod i sefyll dros hawl pobl ifanc i bleidleisio, a siarad ar y materion y maent yn eu hwynebu? Cewch £18 oddi ar bris Gerdyn Dinesydd (CitizenCard) y gallwch chi (neu berson ifanc rydych chi'n ei adnabod) ei ddefnyddio yn y bwth pleidleisio yng Nghymru, yr Alban a Lloegr*.

* Nid yw CitizenCard yn cael ei dderbyn fel math o ID pleidleisiwr yng Ngogledd Iwerddon – ond gallwch chi ei ddefnyddio o hyd at ddibenion eraill fel prawf oedran.

125 signed so far. Help us get to 3000!

Will you sign?

Illustration