Canlyniadau Pleidleisio yng Nghynhadledd UCM Cymru 2023

Mae cynrychiolwyr wedi bwrw eu pleidleisiau ac mae’r canlyniadau i mewn yn dilyn Cynhadledd UCM Cymru 2023. 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi'r ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer rolau gwirfoddol, yn ogystal â chanlyniadau'r pleidleisio ar bolisïau a gwelliannau a drafodwyd yn y Gynhadledd. 

// Canlyniadau etholiad Pwyllgor Llywio UCM Cymru 

Mae aelodau’r Pwyllgor Llywio’n goruchwylio Cynhadledd UCM Cymru, ynghyd â phrosesau ar gyfer cynhyrchu syniadau gan fyfyrwyr ac undebau myfyrwyr.  

Yn dilyn pleidleisio gan gynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru, roedd yr ymgeiswyr canlynol yn llwyddiannus. 

Etholwyd i Bwyllgor Llywio UCM Cymru: 

Redhwan Al-amri 

Alex Meers 

Jonathan Davies 

// Pasiwyd pob un o’r Polisïau a Gwelliannau 

Cafodd tri chynnig polisi eu trafod yng Nghynhadledd Cymru. 

Yn dilyn pleidleisio gan gynrychiolwyr, pasiwyd y tri phrif gynnig polisi, ynghyd â phob un o’r gwelliannau i'r cynigion hynny. 

Gallwch ddod o hyd i'r holl bolisïau a gwelliannau yma.   

Os hoffech weld y taflenni cyfrif ar gyfer unrhyw un o'r etholiadau, anfonwch e-bost at [email protected]

Our Partners

Enable Recite Me accessibility tools