Ymgeiswyr ar gyfer rôl Llywydd UCM Cymru Cyhoeddi

English

Mae'n bleser gan y Dirprwy Swyddog Canlyniadau (DSC) gyhoeddi'r ymgeiswyr ar gyfer rôl Llywydd UCM Cymru.

Bydd pleidleisio’n agor ar-lein dydd Llun 11 Mawrth am 12pm ac yn cau ddydd Iau 14 Mawrth am 12pm.

Mae pleidleisio’n agored i’r cynrychiolwyr UCM hynny sydd wedi cofrestru i fynychu Cynhadledd UCM Cymru 2024.

Mae disgwyl y byddwn yn cyhoeddi’r ymgeisydd buddugol ddydd Gwener 15 Mawrth.

Cynhelir Cynhadledd UCM Cymru ddydd Mawrth 19 a dydd Mercher 20 Mawrth 2024.

Yr ymgeiswyr yw:

 

Ymgeiswyr

Deio Owen 
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Nominated by the following students / sabbatical officers at member unions:

  • Charlotte Clark, Cardiff and Vale College SU 
  • Amy Anglesea, Wrexham Glyndwr Students'  Union 
  • Elain Gwynedd, Aberystwyth University Students' Union 
  • Fatima Leah Lopes, Gower College Swansea Students' Union 
  • Jason Scott, Grwp Llandrillo-Menai Student Union 
  • Natalie Roe, Royal Welsh College of Music and Drama SU 
  • Jamal Abdilahi, University of South Wales Students' Union 


Helo bawb, Deio dwi a dwi’n rhedeg i fod yn Lywydd nesaf UCMC. Dwi’n wreiddiol o Benrhyn Llŷn yn y Gogledd ac bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel swyddog sabothol yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Mae gen i brofiad o fod yn Lywydd Undeb Myfyrwyr mewn coleg Addysg Bellach, Is-lywydd mewn Undeb addysg uwch ac yn ymddiriedolwr o’r Urdd sydd â cynllun prentisiaethau arbennig. Rwyf yn teimlo’n gryf am gynrychiolaeth myfyrwyr ac mae angen gwneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cael chwarae teg yn y byd sydd ohoni. 

Darllenwch Faniffesto Deio yma.

Cyfryngau cymdeithasol

Twitter - @deioowen / @cymraegcsu
Instagram - @deio.owen / @vpcymraegcsu

Ail-Agor Enwebiadau

Os ydych chi am bleidleisio, ond nad ydych am bleidleisio i unrhyw ymgeiswyr eraill ar gyfer y rôl hon, yna gallwch fynegi eich awydd i ail-agor y broses enwebu. Os nad oes ymgeisydd yn cael ei ethol i rôl, ond yn hytrach fod Ail-Agor Enwebiadau (RON) yn ennill, yna bydd cyfle o’r newydd i ymgeiswyr gael eu henwebu ac i’r etholiad dan sylw gael ei ail-gynnal. Rhaid i’r ymgyrchu dros RON fod yn atebol ac mae ymgyrchoedd RON yn destun y rheolau etholiadol hyn. Dim ond y rhai sydd wedi cofrestru i gynnal ymgyrch RON gaiff wneud hynny. Er mwyn cofrestru i gynnal ymgyrch Ail-agor Enwebiadau (RON) rhaid i chi wneud hyn trwy e-bostio [email protected] heb fod yn hwyrach na 24 cyn i’r pleidleisio agor.